Telsiz Sınıfları

TELSİZ SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Telsiz sistemleri kullanım alanlarına göre üç farklı kategoriye ayrılmaktadır, global üreticiler bu kategorilere uygun mekanik ve elektronik yapıda uygun teknoloji kullanarak cihazlar üretmektedir.

a) Licence Free : Lisanssız Sistemler

Lisanssız sistemler için iki farklı varyasyonda telsiz cihazları üretilmektedir, birinci tip telsizler çok kısa süreli kullanımlara cevap verebilecek sezonsal kullanıma uygun mekanik ve elektronik yapıya sahip telsizlerdir, ikinci tip telsizler ise mekanik yapıları daha sağlam ve uzun süreli kullanıma uygun şarj edilebilir batarya sistemleri ile desteklenen tipte telsizlerdir. Bu serideki telsizlerde mekanik olarak herhangi bir standartı karşılması aranmasada genelde mekanik olarak IP54 su ve toza karşı koruma sağlayan standarda uygun olarak üretilmektedir. Lisanssız sistemler genelde Analog FM haberleşme için üretilmekte olsalarda son yıllarda sayısal FDMA ve TDMA kanal erişim tekniklerini kullanan varyasyonları da piyasalarda görülmeye başlanmıştır. Genellikle perakende satış ve srvis sektöründe organizasyonel faaliyetler için kullanılmaktadır. Kullanımı için frekans ve lisans gerektirmediği için geniş kitlelerce enterferansa açık olarak kullanılmaktadır.

b) Commercial Systems : Ticari Sistemler

Ticari sistemler, karışmaya karşı koruma altındaki özel frekansların kullanıldığı simpleks veya röleli sistemlerdir, taşımacılık sektörü, inşaatlar ve özel güvenlik kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Genelde sınırlı sayıda kullanıcının röle veya rölelerle çoklu site olarak genişletilmiş alanlarda kapalı grup olarak haberleşmesi ni sağlama amaçlı tesis edilmektedir, Otoyol gibi düşük haberleşme yoğunluklu ancak geniş bir hat üzerinde haberleşme gerektiren projelerde simulcast kullanımı başarılı sonuçlar vermektedir. Analog FM Modülasyonlu olarak çok sayıda kullanılmakla beraber FDMA ve TDMA kanal erişim teknikleri kullanan varyasyonlarıda mevcuttur. Bu sistemlerde kullanan telsiz cihazları göre IP54 ve IP57 standartlarında üretilmekte ve yapılan işin çevresel şartlarına göre kullanıcısı tarafından seçilmektedir.

c) Professional Systems : Profesyonel Sistemler

Profesyonel sistemler adından da anlaşılacağı gibi ticari operasyonların üzerinde yer alan Kamu Kurum ve kuruluşları ile yoğun risk taşıyan operasyonları yürüten çoklu haberleşme grubu ihtiyacına sahip kullanıcılarca tercih edilmektedir, Geniş saha ve çoklu grup haberleşmesine uygun altyapıları destekleyen Trunk sistemler mevcuttur, Analog MPT 1327, DMR Tier 3 Trunk ve Tetra çoklu kanallı paylaşımlı sistemler için örneklerdir. Belediye, Güvenlik Güçleri, İtfaiye, Sağlık Hizmetleri, Hava Limanları, Üretim Sahaları, Limanlar ve Sürekli haberleşme ihtiyacı duyan organizasyonlar tarafından tercih edilmektedir, haberleşmenin önemli olduğu sahalar için kademeli yedeklilik ve süreklilik sağlama mekanizmaları olan sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanıldığı sahaların yüksek riskli ve ağır olması nedeniyle yüksek çevresel koruma sınıfına sahip IP67 telsiz cihazları üretilmekte ve kullanılmaktadır, ayrıca bu sahalarda muhtemel patlayıcı ortamlar olması durumunda ATEX patlamaya karşı korumalı IP67 telsizler kullanılmaktadır. Bu segmentte üretilen telsizler profesyonel kullaıcıların tüm ihtiyaçlarını sürekli karşılayabileceği kalite ve donanımsal opsiyonlarla üretilmektedir.