Telsiz Dinleme Cihazı

Telsiz dinleme cihazları “Scanner” frekans tarayıcı olarak bilinen otomatik frekans bandı veya bantlarını tarayabilen, yayın bulduğunda durup dinletme özelliği olan Analog ve / veya sayısal telsiz alıcılarıdır. Amerika ve Avrupa’da bu tarz cihazların satışı herhangi bir izin veya ruhsat aranmaksızın yapılabimektedir, son dönemlerde Amatör telsiz cihazlarınında Scanner özelliğine sahip olduğu bilinmektedir. Uzakdoğulu yeni üreticilerin amatör band telsiz üretimlerinin yanı sıra sadece frekans taraması için kullanılan scanner cihazlarını’da çok uygun bedelle pazara sundukları bir gerçektir. Türkiye’de frekans tarayıcılarının kullanımı için sadece bazı Kurum ve Kuruluşlara müsade edilmektedir, sivil kişilerin bu cihazları kullanımına müsade edilmemektedir. Daha detaylı bilgiler için ” Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliği ” ‘ne müracaat edilebilir.