Dijital Telsiz Dinleme

Analog telsiz sistemlerinin yeri yavaş yavaş dijital ( sayısal ) modülasyon ve kanal erişim tekniğine sahip cihazlar alamaya başladı, Analog sistemler uzak doğudan çok ucuz bedeller ödenerek temin edilebilen VHF / UHF telsiz cihazları ile koyalıkla dinlenebilmekteydi ancak dijital telsiz

DSP Dijital Telsiz Sistemleri

DSP Dijital Sinyal İşleme teknolojisi ve kullanılmaya başlanan yerler ve gelecekte DSP nin telsiz sistemlerine etkisi. Dijital Teknolojiler Alıcı teknolojisi yavaş yavaş ve düzenli olarak ilerleme kaydetmektedir. Analog elektronik tarafından gerçekleştirilen bir çok işlem yazılım teknolojisi ile yapılabilmektedir, bu sayede Isıl