2014/53/AB TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ 2014/53/EU

TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (2014/53/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının