SCADA Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition – Yönetimsel Kontrol ve Veri Edinme)

Scada ( Supervisory Control And Data Acquisition – Yönetimsel Kontrol ve Veri Edinme )  Entegre ve Entegre olmayan bir yapının uzaktan gözlenmesi ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bir arada yerine getiren elektronik sistem ve teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Scada sistemler gerçek zamanlı veya gerçek zamana çok yakın veri elde edilmesi ve bu verilere ve senaryolara uygun kontrol sağlanması temeline dayalıdır.  Eş zamanlı elde edilen verilerin bir birleri ile olan ilişkileri ve etkilenme şekillerine göre Scada sistemler lokal ve geniş saha olarak tasarlanıp Tek bir merkezden veya bir çok merkezden yetki seviyelerine göre yönetilebilir.