Neden Dijital Telsiz

Uzun yıllardır kullandığımız analog telsiz haberleşme sistemlerini yeni nesil sayısal telsiz sistemleri ile değiştirmemiz için geçerli sebepler olması gerektiğini düşünerek yaptığımız araştırmada bulduğumuz sebeplerin aslında bugüne kadar analog telsiz kullanıcılarının yıllardır bekleyen taleplerinden başka birşey olmadığını gördük, analog telsizlerle yapamadığımız ancak sayısal telsiz sistemlerinde standart olarak sunulan belli başlı özellikleri şöyle sıralayabiliriz.

– Haberleşmenin Güvenliği
– Kullanıcıdan kullanıcıya bireysel telsiz haberleşmesi ve mesajlaşma
– DMR teknolojisinin sağladığı % 40 lara varan batarya tasarrufu
– Ses kalitesinde artış
– Sayısal diğer sistemlerle entegre çalışabilme
– Sınırlı olan frekans kaynaklarını 2 kez daha etkin kullanabilme
– Bilgisayar sistemleri ile entegre çözüme yönelik uygulamalar geliştirebilme

Yukarıda belirtilen sebepler haricinde sayısal sistemlerin gelişmeye ve genişlemeye açık olması, coğrafi sınırların ve kapalı alanların haberleşmeyi sınırlamaması başlıca sebepler arasında.

Kaynak :
China Cluster Communication Network