DSP Dijital Telsiz Sistemleri

DSP Dijital Sinyal İşleme teknolojisi ve kullanılmaya başlanan yerler ve gelecekte DSP nin telsiz sistemlerine etkisi.

Dijital Teknolojiler
Alıcı teknolojisi yavaş yavaş ve düzenli olarak ilerleme kaydetmektedir. Analog elektronik tarafından gerçekleştirilen bir çok işlem yazılım teknolojisi ile yapılabilmektedir, bu sayede Isıl değişiklikler, sarsıntı, darbe ve diğer bir çok çevresel değişkenden etkilenme azalmakta veya yok sayılmaktadır. Ayrıca komponent bileşenlerin birbirleri ile uyum sorunu ve bu sorunlar neticesinde oluşan kayıp ve gürültüler ortadan kalkmaktadır.Bugünün düşük güç tüketen, süper kompakt ve karalı çalışan telsiz sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Sivil ve Askeri kullanımda taktiksel kolaylıklar sağlamaktadır.
DSP teknolojisi
DSP Dijital Sinyal İşleme teknolojisinin kısaltmasıdır, dijital sinyalleri işleme araçlarının kullanımı ve modern kısa dalga alıcılar geniş bir kullanım analını bulmaya başlamaktadır.  Bu cep telefonları, CD çalarlar, video kayıt cihazları ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere birçok alanda modern teknolojinin temelini oluşturmaktadır. Konvensiyonel analog sistemlerde ancak bir kaç filtre seçeneği bulunurken DSP tekniğinde 30  dan fazla filtre seçeneği kullanılabilmektedir. Sinyal taşıma aşartlarına uygun filtreleme ve band genişliği tayini DSP nin diğer bir farkıdır.

SDR Yazılım Tanımlı Radyolar
Telsiz  / Yazılım entegrasyonunda bir sonraki seviye  saf “yazılım tanımlı radyolar” olarak adlandırılır. Buradaki ayrım, tüm filtreleme, modülasyon ve sinyal işleme genellikle DSP donanımının özel bir bölümünde yapılır. SDR’da geleneksel konvensiyonel alıcılardaki filtre devreleri daha sadeleştirilmiş olarak kulanılabilir, basit filtreleme işleminden sonra ara Frekans elde edildikten sonra demodülasyon işlemi ve sonrasında ses elde edilir. Telsiz yayını kayıt edilmek istendiğinde sayısal olarak kayıt edilebilir, aktarılabilir ve muhafaza edilebilir.