DMR Digital Mobile Radio

DMR Digital Mobile Radio,  ETSI Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafında yayımlanmış Sayısal Telsiz Standartıdır, 12.5 KHz lik kanal aralığında TDMA Modülasyon tekniği ile 2 müstakil haberleşme slotu elde edilmektedir. 3 Faz’dan oluşmakta, 1. Faz Telsiz Cihazlarının hiçbir altyapıya ihtiyaç duymadan belirli mesafelerde Lisanssız olarak haberleşmesini sağlamak amacıyla düşük güçlerde çalışan cihazları kapsamaktadır. 2. Faz Profesyonel Telsiz Frekans bantlarında Konvensiyonel sayısal haberleşme yapılabilecek altyapılarla röle kapsama sahası kadar haberleşmeyi sağlayan cihazlardan oluşmaktadır. 3. Faz  Profesyonel Frekanslarda Trunking özelliğini destekleyen sistemlerden oluşacaktır.