CB

CB, İngilizce “Halk Bandı” anlanıma gelen (Citizen Band) ın kısaltması olarak kullanılmaktadır, Halk bandı ifadesi dünyada telsiz sistemlerinin sadece Kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanıldığı dönemlerde sivil kullanıma açık ve herkes tarafından kullanılabilen telsiz sistemi olduğuna dikkat çekmek için özellikle “Halk Bandı” ifadesi kullanılmıştır. 27 Mhz’de 10 kHz kanal basamakları ile sıralanmış, bazı kanal aralarında radyo kontrollü uzkatan kumanda sistemleri için ayrılmış frekanlarında bulunduğu ve toplam 40 Adet Sesli haberleşme Kanalından oluşan CB, 198o’li yıllarda ülkemizde çok yoğun olarak kullanılmıştır, o yıllarda halk tarafından kullanılan ilk ve tek kablosuz iletişim aracıdır. İyi bir anten sistemi ile 50-100 Km. haberleşme yapmak mümkündür, Hatta bazen atmosferik koşullara bağlı olarak çok daha uzun mesafelerle haberleşme mümkündür.

CB Halk Bandı telsiz cihazlarının kullanımı günümüzde bir çok ülkede herhangi bir ruhsata gerek duyulmadan gerçekleştirilebilmektedir, farklı ve daha küçük boyutlarda lisanssız kullanılabilen telsiz sistemlerinin serbest kalması ve ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte CB kullanıcı sayısı gün geçtikçe azalmıştır, her ne kadar geniş kullanıcı kitleri azalsada CB Uluslarası ve Şehirlerarası TIR kullanıcılarının vazgeçilmez dostudur. 4 Watt çıkış gücü ile yollarda 15-25 Km haberleşmek mümkündür.