Kategori arşivi: SİSTEMLER

Elektromekanik Sistem Çözümleri

Telsiz Net Değil İse Neler Yapılabilir

Analog telsiz haberleşme sistemlerinde mesafe arttıkça konuşma kalitesi oransal olarak düşmekte ve belirli bir mesafeden sonra tamamen kaybolmaktadır, Yeni nesil Dijital telsiz  haberleşme sistemlerinde sinyal seviyesi azalsa bile ses kalitesi yüksek sinyal seviyesindeki özelliklerini ve netliğini korumaktadır. Telsiz ile net haberleşmeye yönellik geliştirilen bu teknolojiler DMR, dPMR, Tetra ve LTE olarak sunulmaktadır.

Simulcast Telsiz

Simulcast, ” Eş Zamanlı Yayın Yapma” nın İngilizce kısaltılmış halidir ( Simultaneous Broadcast ), Sistem Analog veya Sayısal Sistemlerde aynı frekansların senkronize edilerek yayımlanması prensibine dayalıdır, Eşzamanlanan yayınlar üst üste gelseler dahi yüksek seviyede bozulmalara neden olmazlar, yüksek kullanıcı kapasitesinin istenilmediği, genellikle çok geniş alanları tek bir frekansla kaplamak için kullanılan bu yöntem telsiz aktarıcılarının eş zamanlı yayın yapması için GPS sistemleri, Aktif Karar Mekanizmalarını içeren Voter ve Omurga haberleşmesini sağlayan linklerden oluşur, tesis edilmesi klasik sistemlere göre daha fazla vakit almasına rağmen tesis edildikten sonra uzun yıllar sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. Bu sistemlerde kullanıcı telsizler alan geçişlerinde frekans değiştirme zorunda kalmamaktadırlar, bu özellik büyük kolaylık sağlamaktadır.

Simulcast Dijital

Neden Dijital Telsiz

Uzun yıllardır kullandığımız analog telsiz haberleşme sistemlerini yeni nesil sayısal telsiz sistemleri ile değiştirmemiz için geçerli sebepler olması gerektiğini düşünerek yaptığımız araştırmada bulduğumuz sebeplerin aslında bugüne kadar analog telsiz kullanıcılarının yıllardır bekleyen taleplerinden başka birşey olmadığını gördük, analog telsizlerle yapamadığımız ancak sayısal telsiz sistemlerinde standart olarak sunulan belli başlı özellikleri şöyle sıralayabiliriz.

– Haberleşmenin Güvenliği
– Kullanıcıdan kullanıcıya bireysel telsiz haberleşmesi ve mesajlaşma
– DMR teknolojisinin sağladığı % 40 lara varan batarya tasarrufu
– Ses kalitesinde artış
– Sayısal diğer sistemlerle entegre çalışabilme
– Sınırlı olan frekans kaynaklarını 2 kez daha etkin kullanabilme
– Bilgisayar sistemleri ile entegre çözüme yönelik uygulamalar geliştirebilme

Yukarıda belirtilen sebepler haricinde sayısal sistemlerin gelişmeye ve genişlemeye açık olması, coğrafi sınırların ve kapalı alanların haberleşmeyi sınırlamaması başlıca sebepler arasında.

Kaynak :
China Cluster Communication Network

Telsiz Sınıfları

TELSİZ SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Telsiz sistemleri kullanım alanlarına göre üç farklı kategoriye ayrılmaktadır, global üreticiler bu kategorilere uygun mekanik ve elektronik yapıda uygun teknoloji kullanarak cihazlar üretmektedir.

a) Licence Free : Lisanssız Sistemler

Lisanssız sistemler için iki farklı varyasyonda telsiz cihazları üretilmektedir, birinci tip telsizler çok kısa süreli kullanımlara cevap verebilecek sezonsal kullanıma uygun mekanik ve elektronik yapıya sahip telsizlerdir, ikinci tip telsizler ise mekanik yapıları daha sağlam ve uzun süreli kullanıma uygun şarj edilebilir batarya sistemleri ile desteklenen tipte telsizlerdir. Bu serideki telsizlerde mekanik olarak herhangi bir standartı karşılması aranmasada genelde mekanik olarak IP54 su ve toza karşı koruma sağlayan standarda uygun olarak üretilmektedir. Lisanssız sistemler genelde Analog FM haberleşme için üretilmekte olsalarda son yıllarda sayısal FDMA ve TDMA kanal erişim tekniklerini kullanan varyasyonları da piyasalarda görülmeye başlanmıştır. Genellikle perakende satış ve srvis sektöründe organizasyonel faaliyetler için kullanılmaktadır. Kullanımı için frekans ve lisans gerektirmediği için geniş kitlelerce enterferansa açık olarak kullanılmaktadır.

b) Commercial Systems : Ticari Sistemler

Ticari sistemler, karışmaya karşı koruma altındaki özel frekansların kullanıldığı simpleks veya röleli sistemlerdir, taşımacılık sektörü, inşaatlar ve özel güvenlik kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Genelde sınırlı sayıda kullanıcının röle veya rölelerle çoklu site olarak genişletilmiş alanlarda kapalı grup olarak haberleşmesi ni sağlama amaçlı tesis edilmektedir, Otoyol gibi düşük haberleşme yoğunluklu ancak geniş bir hat üzerinde haberleşme gerektiren projelerde simulcast kullanımı başarılı sonuçlar vermektedir. Analog FM Modülasyonlu olarak çok sayıda kullanılmakla beraber FDMA ve TDMA kanal erişim teknikleri kullanan varyasyonlarıda mevcuttur. Bu sistemlerde kullanan telsiz cihazları göre IP54 ve IP57 standartlarında üretilmekte ve yapılan işin çevresel şartlarına göre kullanıcısı tarafından seçilmektedir.

c) Professional Systems : Profesyonel Sistemler

Profesyonel sistemler adından da anlaşılacağı gibi ticari operasyonların üzerinde yer alan Kamu Kurum ve kuruluşları ile yoğun risk taşıyan operasyonları yürüten çoklu haberleşme grubu ihtiyacına sahip kullanıcılarca tercih edilmektedir, Geniş saha ve çoklu grup haberleşmesine uygun altyapıları destekleyen Trunk sistemler mevcuttur, Analog MPT 1327, DMR Tier 3 Trunk ve Tetra çoklu kanallı paylaşımlı sistemler için örneklerdir. Belediye, Güvenlik Güçleri, İtfaiye, Sağlık Hizmetleri, Hava Limanları, Üretim Sahaları, Limanlar ve Sürekli haberleşme ihtiyacı duyan organizasyonlar tarafından tercih edilmektedir, haberleşmenin önemli olduğu sahalar için kademeli yedeklilik ve süreklilik sağlama mekanizmaları olan sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanıldığı sahaların yüksek riskli ve ağır olması nedeniyle yüksek çevresel koruma sınıfına sahip IP67 telsiz cihazları üretilmekte ve kullanılmaktadır, ayrıca bu sahalarda muhtemel patlayıcı ortamlar olması durumunda ATEX patlamaya karşı korumalı IP67 telsizler kullanılmaktadır. Bu segmentte üretilen telsizler profesyonel kullaıcıların tüm ihtiyaçlarını sürekli karşılayabileceği kalite ve donanımsal opsiyonlarla üretilmektedir.

OKTH

OKTH Frekans Taleplerinizi Türkiye’nin her bölgesinden OKTH Yardım sayfalarını ziyaret ederek karşılayabilirsiniz. Analog VHF, Analog UHF, Sayısal VHF, Sayısal UHF ve Trunk Frekans talepleriniz için OKTH Linkini kullanabilirsiniz.

DGPS Sistemler ve Frekans Kullanımı

Konvensiyonel GPS alıcıları tarafından elde edilen konum bilgilerinde hassasiyet ve yanılma 15-20 Mt. civarındadır, bu nedenle daha hassas konum belirlemede DGPS yöntemi kullanılır. DGPS, bilinen bir noktadaki konumlama hatalarının belirlenip, aynı bölgedeki başka alıcıların konum hesaplarının düzeltilerek doğruluğun arttırıldığı bir tekniktir. Bu sistemde konumu belirli
referans noktası üzerinde ölçme yapılmakta ve temel olarak ölçülerin olması gereken değerleri ölçülerle karşılaştırılmaktadır.
Uygulama alanları; navigasyon, araç takibi, filo yönetimi, GIS veri toplama, hassas tarım vb.
DGPS, sistem olarak alıcı ve alıcının o anki konumuna bağlı yansıma ve sinyal gürültüsü gibi hataları elemine edememekte ancak birçok uygulama bu hataların ihmal edilebilir mertebede olacak şekilde
hazırlanması nedeniyle etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu tür hataları elemine etmek için taşıyıcı dalga faz ölçüleri ile kod ölçülerini filtreleme gibi diğer yöntemler kullanılmaktadır.

GPS sistemlerinde Uydudan alınan bilgiler için alıcılar kullanılmakta ve bu alıcılar herhangi bir izine tabi olmadan satınalınıp kullanılmaktadır ancak herhangi bir DGPS Sitemlerinde kullanılacak karasal frekanslar için OKTH firmalarından frekans kiralama yöntemi tercih edilmektedir.

DGPS Frekans Kiralama

Jammer Frekans Kesiciler

JAMMER, Frekans karıştırıcılarla ilgili T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Bilgilendirme Yazısı :

900 MHz’de hizmet verilen bazı mahallerde GSM telefonlarının devre dışı kalmasını sağlamak amacıyla, GSM Jammer cihazlarının kullanıldığı, bu nedenle haberleşmenin kullanılan mahal dışında da olumsuz yönde etkilendiği anlaşılmıştır.

2813 sayılı Telsiz Kanununun enterferansların giderilmesi başlıklı 20nci maddesinde,

“Telsiz işletilmesindeki tekniklere ve usullere uyulmamasından doğan hatalardan dolayı telsiz cihazlarında enterferans meydana getiren telsiz sistemine dahil diğer cihaz ve tesisat sahipleri veya bunları işletenler, sebep oldukları bu enterferansı gidermek için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bu konuda ortaya çıkacak anlaşmazlıklar Ulaştırma Bakanlığınca incelenip sonuçlandırılır.

Ulaştırma Bakanlığınca belirtilen süre içinde enterferansa neden olan cihaz veya tesisat ile ilgili tedbirleri almayan cihaz ve tesisat sahiplerinin o cihaza ait ruhsatı iptal edilir ve tesisatın faaliyeti durdurulur.”

denilmektedir.

Ayrıca, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 29 uncu maddesine göre Kanun kapsamında yeralan telsiz cihazlarının ithali ve imali izne tabidir. Bu izin, cihazların “Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği” ne  ve AB tarafından uygulanan EMC (Elektromanyetik Uyumluluk ) direktiflerine uygunluğuna  göre verilmektedir. GSM Jammer cihazları her iki mevzuata uygun olmayan cihazlardır. 29 uncu maddede aynı zamanda özel amaçlı cihaz kullanabilecek Kamu Kurum ve Kuruluşları da belirtilmektedir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Bu kurumların ihtiyacı olan özel amaçlı cihazların imali ve ithali izne tabi değildir.

Ayrıca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun  5nci maddesinde “piyasaya arz edilecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur” denilmektedir. Bu teknik düzenleme; AB’nin Radyo-Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi ve buna uyumlaştırılmış olan Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğidir.

Mevzuat gereğince Kurumumuza verilmiş olan yükümlülükler doğrultusunda Kurumumuz, merkez ve bölge teşkilatıyla birlikte resen veya şikayet üzerine imali, ithali ve kullanımı yasak olan cihazların tespit edilmesi durumunda, gerekli yasal önlemleri almaktadır. Bugüne kadar bazı kurum ve kuruluşlar; örneğin Kilis Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (okullar için) Ankara Ticaret Odası, TRT, Sağmalcılar Cezaevi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bazı akaryakıt istasyonları GSM Jammer cihazı kurmuş ya da kurma isteği ile Kurumumuza başvurmuş, ancak bunların talepleri reddedilmiş ya da kurulanlar toplatılarak yasal işlemler yapılmıştır.

GSM Jammer cihazlarının imali, ithali ve kullanımı (yasada belirtilen istisnai kurumlar için özel amaçlı cihaz olarak kullanımı dışında) yasak olduğu için, her türlü mekanda bu yasak geçerlidir. Cami, kilise, sinema, okul, cezaevi ve benzeri yerler 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereği  istisnai kurum ve kuruluşlar olarak nitelendirilmemektedir. Bu cihazlar sadece kapalı mekanda GSM telefon cihazlarının haberleşmesini engelleyecek kadar güçlü elektromanyetik dalga yaymakla kalmayıp, kapalı mekan çevresinde de haberleşme için kullanılan frekansları enterfere etmektedir.

Kurumumuz halen bu konuda sözü edilen mevzuata uygun olarak görevini yerine getirmekle birlikte, yeni bir yasal düzenleme yapılması öngörülürse talep halinde bu hususta teknik çalışmalar yapabilecektir.

Kanunda istisna tutulan Kurum ve Kuruluşlar dışında,  GSM Jammer ve benzeri cihazlara ithal, imal ve kullanım izni verilmemektedir. Aynı şekilde bu cihazların  özel amaçlı kullanımlar  dışında piyasaya arzı, ABD’de, Avustralya’da, Pakistan’da, Japonya’da ve AB Topluluğu  içinde yeralan ülkelerde de sınırlandırılmıştır.

Kurumumuz bu konuda ilgili kurum ve kuruluşları da ihtiyaç duydukları takdirde  bilgilendirmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Su Deposu Sistemi

Telsiz Ağlarını kullanarak uzak mesafedeki su deponuzu veya kuyunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz, otomatik durum sorgulama, açma, kapama ve diğer bir çok özellikler ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilmektedir.  Sistem Hakkında Detaylı Bilgi için Tel : 0216 427 7070

Telsiz Kontrollü Sistem SCADASolar Enerji Sistemi