Kategori arşivi: SİSTEMLER

Elektromekanik Sistem Çözümleri

Telsiz Net Değil İse Neler Yapılabilir

Analog telsiz haberleşme sistemlerinde mesafe arttıkça konuşma kalitesi oransal olarak düşmekte ve belirli bir mesafeden sonra tamamen kaybolmaktadır, Yeni nesil Dijital telsiz  haberleşme sistemlerinde sinyal seviyesi azalsa bile ses kalitesi yüksek sinyal seviyesindeki özelliklerini ve netliğini korumaktadır. Telsiz ile net haberleşmeye yönellik geliştirilen bu teknolojiler DMR, dPMR, Tetra ve LTE olarak sunulmaktadır.

Simulcast Telsiz

Simulcast, ” Eş Zamanlı Yayın Yapma” nın İngilizce kısaltılmış halidir ( Simultaneous Broadcast ), Sistem Analog veya Sayısal Sistemlerde aynı frekansların senkronize edilerek yayımlanması prensibine dayalıdır, Eşzamanlanan yayınlar üst üste gelseler dahi yüksek seviyede bozulmalara neden olmazlar, yüksek kullanıcı kapasitesinin istenilmediği, genellikle çok geniş alanları tek bir frekansla kaplamak için kullanılan bu yöntem telsiz aktarıcılarının eş zamanlı yayın yapması için GPS sistemleri, Aktif Karar Mekanizmalarını içeren Voter ve Omurga haberleşmesini sağlayan linklerden oluşur, tesis edilmesi klasik sistemlere göre daha fazla vakit almasına rağmen tesis edildikten sonra uzun yıllar sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. Bu sistemlerde kullanıcı telsizler alan geçişlerinde frekans değiştirme zorunda kalmamaktadırlar, bu özellik büyük kolaylık sağlamaktadır.

Simulcast Dijital

Neden Dijital Telsiz

Uzun yıllardır kullandığımız analog telsiz haberleşme sistemlerini yeni nesil sayısal telsiz sistemleri ile değiştirmemiz için geçerli sebepler olması gerektiğini düşünerek yaptığımız araştırmada bulduğumuz sebeplerin aslında bugüne kadar analog telsiz kullanıcılarının yıllardır bekleyen taleplerinden başka birşey olmadığını gördük, analog telsizlerle yapamadığımız ancak sayısal telsiz sistemlerinde standart olarak sunulan belli başlı özellikleri şöyle sıralayabiliriz.

– Haberleşmenin Güvenliği
– Kullanıcıdan kullanıcıya bireysel telsiz haberleşmesi ve mesajlaşma
– DMR teknolojisinin sağladığı % 40 lara varan batarya tasarrufu
– Ses kalitesinde artış
– Sayısal diğer sistemlerle entegre çalışabilme
– Sınırlı olan frekans kaynaklarını 2 kez daha etkin kullanabilme
– Bilgisayar sistemleri ile entegre çözüme yönelik uygulamalar geliştirebilme

Yukarıda belirtilen sebepler haricinde sayısal sistemlerin gelişmeye ve genişlemeye açık olması, coğrafi sınırların ve kapalı alanların haberleşmeyi sınırlamaması başlıca sebepler arasında.

Kaynak :
China Cluster Communication Network

Telsiz Sınıfları

TELSİZ SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Telsiz sistemleri kullanım alanlarına göre üç farklı kategoriye ayrılmaktadır, global üreticiler bu kategorilere uygun mekanik ve elektronik yapıda uygun teknoloji kullanarak cihazlar üretmektedir.

a) Licence Free : Lisanssız Sistemler

Lisanssız sistemler için iki farklı varyasyonda telsiz cihazları üretilmektedir, birinci tip telsizler çok kısa süreli kullanımlara cevap verebilecek sezonsal kullanıma uygun mekanik ve elektronik yapıya sahip telsizlerdir, ikinci tip telsizler ise mekanik yapıları daha sağlam ve uzun süreli kullanıma uygun şarj edilebilir batarya sistemleri ile desteklenen tipte telsizlerdir. Bu serideki telsizlerde mekanik olarak herhangi bir standartı karşılması aranmasada genelde mekanik olarak IP54 su ve toza karşı koruma sağlayan standarda uygun olarak üretilmektedir. Lisanssız sistemler genelde Analog FM haberleşme için üretilmekte olsalarda son yıllarda sayısal FDMA ve TDMA kanal erişim tekniklerini kullanan varyasyonları da piyasalarda görülmeye başlanmıştır. Genellikle perakende satış ve srvis sektöründe organizasyonel faaliyetler için kullanılmaktadır. Kullanımı için frekans ve lisans gerektirmediği için geniş kitlelerce enterferansa açık olarak kullanılmaktadır.

b) Commercial Systems : Ticari Sistemler

Ticari sistemler, karışmaya karşı koruma altındaki özel frekansların kullanıldığı simpleks veya röleli sistemlerdir, taşımacılık sektörü, inşaatlar ve özel güvenlik kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Genelde sınırlı sayıda kullanıcının röle veya rölelerle çoklu site olarak genişletilmiş alanlarda kapalı grup olarak haberleşmesi ni sağlama amaçlı tesis edilmektedir, Otoyol gibi düşük haberleşme yoğunluklu ancak geniş bir hat üzerinde haberleşme gerektiren projelerde simulcast kullanımı başarılı sonuçlar vermektedir. Analog FM Modülasyonlu olarak çok sayıda kullanılmakla beraber FDMA ve TDMA kanal erişim teknikleri kullanan varyasyonlarıda mevcuttur. Bu sistemlerde kullanan telsiz cihazları göre IP54 ve IP57 standartlarında üretilmekte ve yapılan işin çevresel şartlarına göre kullanıcısı tarafından seçilmektedir.

c) Professional Systems : Profesyonel Sistemler

Profesyonel sistemler adından da anlaşılacağı gibi ticari operasyonların üzerinde yer alan Kamu Kurum ve kuruluşları ile yoğun risk taşıyan operasyonları yürüten çoklu haberleşme grubu ihtiyacına sahip kullanıcılarca tercih edilmektedir, Geniş saha ve çoklu grup haberleşmesine uygun altyapıları destekleyen Trunk sistemler mevcuttur, Analog MPT 1327, DMR Tier 3 Trunk ve Tetra çoklu kanallı paylaşımlı sistemler için örneklerdir. Belediye, Güvenlik Güçleri, İtfaiye, Sağlık Hizmetleri, Hava Limanları, Üretim Sahaları, Limanlar ve Sürekli haberleşme ihtiyacı duyan organizasyonlar tarafından tercih edilmektedir, haberleşmenin önemli olduğu sahalar için kademeli yedeklilik ve süreklilik sağlama mekanizmaları olan sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanıldığı sahaların yüksek riskli ve ağır olması nedeniyle yüksek çevresel koruma sınıfına sahip IP67 telsiz cihazları üretilmekte ve kullanılmaktadır, ayrıca bu sahalarda muhtemel patlayıcı ortamlar olması durumunda ATEX patlamaya karşı korumalı IP67 telsizler kullanılmaktadır. Bu segmentte üretilen telsizler profesyonel kullaıcıların tüm ihtiyaçlarını sürekli karşılayabileceği kalite ve donanımsal opsiyonlarla üretilmektedir.

OKTH

OKTH Frekans Taleplerinizi Türkiye’nin her bölgesinden OKTH Yardım sayfalarını ziyaret ederek karşılayabilirsiniz. Analog VHF, Analog UHF, Sayısal VHF, Sayısal UHF ve Trunk Frekans talepleriniz için OKTH Linkini kullanabilirsiniz.

DGPS Sistemler ve Frekans Kullanımı

Konvensiyonel GPS alıcıları tarafından elde edilen konum bilgilerinde hassasiyet ve yanılma 15-20 Mt. civarındadır, bu nedenle daha hassas konum belirlemede DGPS yöntemi kullanılır. DGPS, bilinen bir noktadaki konumlama hatalarının belirlenip, aynı bölgedeki başka alıcıların konum hesaplarının düzeltilerek doğruluğun arttırıldığı bir tekniktir. Bu sistemde konumu belirli
referans noktası üzerinde ölçme yapılmakta ve temel olarak ölçülerin olması gereken değerleri ölçülerle karşılaştırılmaktadır.
Uygulama alanları; navigasyon, araç takibi, filo yönetimi, GIS veri toplama, hassas tarım vb.
DGPS, sistem olarak alıcı ve alıcının o anki konumuna bağlı yansıma ve sinyal gürültüsü gibi hataları elemine edememekte ancak birçok uygulama bu hataların ihmal edilebilir mertebede olacak şekilde
hazırlanması nedeniyle etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu tür hataları elemine etmek için taşıyıcı dalga faz ölçüleri ile kod ölçülerini filtreleme gibi diğer yöntemler kullanılmaktadır.

GPS sistemlerinde Uydudan alınan bilgiler için alıcılar kullanılmakta ve bu alıcılar herhangi bir izine tabi olmadan satınalınıp kullanılmaktadır ancak herhangi bir DGPS Sitemlerinde kullanılacak karasal frekanslar için OKTH firmalarından frekans kiralama yöntemi tercih edilmektedir.

DGPS Frekans Kiralama

Jammer Frekans Kesiciler

JAMMER, Frekans karıştırıcılarla ilgili T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Bilgilendirme Yazısı :

900 MHz’de hizmet verilen bazı mahallerde GSM telefonlarının devre dışı kalmasını sağlamak amacıyla, GSM Jammer cihazlarının kullanıldığı, bu nedenle haberleşmenin kullanılan mahal dışında da olumsuz yönde etkilendiği anlaşılmıştır.

2813 sayılı Telsiz Kanununun enterferansların giderilmesi başlıklı 20nci maddesinde,

“Telsiz işletilmesindeki tekniklere ve usullere uyulmamasından doğan hatalardan dolayı telsiz cihazlarında enterferans meydana getiren telsiz sistemine dahil diğer cihaz ve tesisat sahipleri veya bunları işletenler, sebep oldukları bu enterferansı gidermek için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bu konuda ortaya çıkacak anlaşmazlıklar Ulaştırma Bakanlığınca incelenip sonuçlandırılır.

Ulaştırma Bakanlığınca belirtilen süre içinde enterferansa neden olan cihaz veya tesisat ile ilgili tedbirleri almayan cihaz ve tesisat sahiplerinin o cihaza ait ruhsatı iptal edilir ve tesisatın faaliyeti durdurulur.”

denilmektedir.

Ayrıca, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 29 uncu maddesine göre Kanun kapsamında yeralan telsiz cihazlarının ithali ve imali izne tabidir. Bu izin, cihazların “Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği” ne  ve AB tarafından uygulanan EMC (Elektromanyetik Uyumluluk ) direktiflerine uygunluğuna  göre verilmektedir. GSM Jammer cihazları her iki mevzuata uygun olmayan cihazlardır. 29 uncu maddede aynı zamanda özel amaçlı cihaz kullanabilecek Kamu Kurum ve Kuruluşları da belirtilmektedir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Bu kurumların ihtiyacı olan özel amaçlı cihazların imali ve ithali izne tabi değildir.

Ayrıca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun  5nci maddesinde “piyasaya arz edilecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur” denilmektedir. Bu teknik düzenleme; AB’nin Radyo-Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi ve buna uyumlaştırılmış olan Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğidir.

Mevzuat gereğince Kurumumuza verilmiş olan yükümlülükler doğrultusunda Kurumumuz, merkez ve bölge teşkilatıyla birlikte resen veya şikayet üzerine imali, ithali ve kullanımı yasak olan cihazların tespit edilmesi durumunda, gerekli yasal önlemleri almaktadır. Bugüne kadar bazı kurum ve kuruluşlar; örneğin Kilis Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (okullar için) Ankara Ticaret Odası, TRT, Sağmalcılar Cezaevi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bazı akaryakıt istasyonları GSM Jammer cihazı kurmuş ya da kurma isteği ile Kurumumuza başvurmuş, ancak bunların talepleri reddedilmiş ya da kurulanlar toplatılarak yasal işlemler yapılmıştır.

GSM Jammer cihazlarının imali, ithali ve kullanımı (yasada belirtilen istisnai kurumlar için özel amaçlı cihaz olarak kullanımı dışında) yasak olduğu için, her türlü mekanda bu yasak geçerlidir. Cami, kilise, sinema, okul, cezaevi ve benzeri yerler 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereği  istisnai kurum ve kuruluşlar olarak nitelendirilmemektedir. Bu cihazlar sadece kapalı mekanda GSM telefon cihazlarının haberleşmesini engelleyecek kadar güçlü elektromanyetik dalga yaymakla kalmayıp, kapalı mekan çevresinde de haberleşme için kullanılan frekansları enterfere etmektedir.

Kurumumuz halen bu konuda sözü edilen mevzuata uygun olarak görevini yerine getirmekle birlikte, yeni bir yasal düzenleme yapılması öngörülürse talep halinde bu hususta teknik çalışmalar yapabilecektir.

Kanunda istisna tutulan Kurum ve Kuruluşlar dışında,  GSM Jammer ve benzeri cihazlara ithal, imal ve kullanım izni verilmemektedir. Aynı şekilde bu cihazların  özel amaçlı kullanımlar  dışında piyasaya arzı, ABD’de, Avustralya’da, Pakistan’da, Japonya’da ve AB Topluluğu  içinde yeralan ülkelerde de sınırlandırılmıştır.

Kurumumuz bu konuda ilgili kurum ve kuruluşları da ihtiyaç duydukları takdirde  bilgilendirmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Su Deposu Sistemi

Telsiz Ağlarını kullanarak uzak mesafedeki su deponuzu veya kuyunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz, otomatik durum sorgulama, açma, kapama ve diğer bir çok özellikler ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilmektedir.  Sistem Hakkında Detaylı Bilgi için Tel : 0216 427 7070

Telsiz Kontrollü Sistem SCADASolar Enerji Sistemi

Telsiz Frekans Tahsisi

Telsiz Frekans Tahsis işlemleri  T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlükleri’nce yapılmaktadır, Ancak bahsi geçen kurumdan frekans tahsisi yaptırmış OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti sunan organizasyonlar bu altyapıları isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Güvenlik Şirketlerine, Özel Şirketlere, Toplu Taşıma Firmalarına, Otobüs şirketlerine ve benzer ihtiyaç duyan tüm şirketlere hızlı, ekonomik ve profesyonel olarak istenilen sürelerde sunmaktadır. OKTH Servis bölgeleri  ve Detaylı bilgi için www.nevada.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Telsiz Rölesi veya Telsiz Röle Sistemi olarakta anılan bu altyapı sistemler günümüzde daha akıllı hareket edebilen, kayıt, çağrı yönlendirme, birebir çağrı ve trunking özelliklerini destekleyen şebekelere dönüşmüşlerdir.

Telsiz Lisansı

Telsiz Lisans İşlemleri kurum veya kullanıcının ihtiyaçları tespit edilerek uygun frekans bandı veya bandlarında gerekli BTK formları, sörvey raporları ve ihtiyacı belirtir dilekçelerle BTK Bölge Müdürlüklerine yapılır, Müracaat işlemleri hakkında dataylı bilgi veya danışmanlık hizmetleri için www.nevada.com.tr adresini ziyaret edebilir detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

DSP Dijital Telsiz Sistemleri

DSP Dijital Sinyal İşleme teknolojisi ve kullanılmaya başlanan yerler ve gelecekte DSP nin telsiz sistemlerine etkisi.

Dijital Teknolojiler
Alıcı teknolojisi yavaş yavaş ve düzenli olarak ilerleme kaydetmektedir. Analog elektronik tarafından gerçekleştirilen bir çok işlem yazılım teknolojisi ile yapılabilmektedir, bu sayede Isıl değişiklikler, sarsıntı, darbe ve diğer bir çok çevresel değişkenden etkilenme azalmakta veya yok sayılmaktadır. Ayrıca komponent bileşenlerin birbirleri ile uyum sorunu ve bu sorunlar neticesinde oluşan kayıp ve gürültüler ortadan kalkmaktadır.Bugünün düşük güç tüketen, süper kompakt ve karalı çalışan telsiz sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Sivil ve Askeri kullanımda taktiksel kolaylıklar sağlamaktadır.
DSP teknolojisi
DSP Dijital Sinyal İşleme teknolojisinin kısaltmasıdır, dijital sinyalleri işleme araçlarının kullanımı ve modern kısa dalga alıcılar geniş bir kullanım analını bulmaya başlamaktadır.  Bu cep telefonları, CD çalarlar, video kayıt cihazları ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere birçok alanda modern teknolojinin temelini oluşturmaktadır. Konvensiyonel analog sistemlerde ancak bir kaç filtre seçeneği bulunurken DSP tekniğinde 30  dan fazla filtre seçeneği kullanılabilmektedir. Sinyal taşıma aşartlarına uygun filtreleme ve band genişliği tayini DSP nin diğer bir farkıdır.

SDR Yazılım Tanımlı Radyolar
Telsiz  / Yazılım entegrasyonunda bir sonraki seviye  saf “yazılım tanımlı radyolar” olarak adlandırılır. Buradaki ayrım, tüm filtreleme, modülasyon ve sinyal işleme genellikle DSP donanımının özel bir bölümünde yapılır. SDR’da geleneksel konvensiyonel alıcılardaki filtre devreleri daha sadeleştirilmiş olarak kulanılabilir, basit filtreleme işleminden sonra ara Frekans elde edildikten sonra demodülasyon işlemi ve sonrasında ses elde edilir. Telsiz yayını kayıt edilmek istendiğinde sayısal olarak kayıt edilebilir, aktarılabilir ve muhafaza edilebilir.

Android

Android Google tarafından geliştirilen mobil platform şimdi sabit sistemler içinde kullanılmaya başlandı. Android 2.2 Sürümü sonrası gelen 2.3 sürümü ve sonrasında piyasalara giren 3.0 sürümü yeni donanım seçenekleri ile piyasada yerini almaya başladı. Android TV, Android TV Box çözümleri önümüzdeki günlerde kullanıcılarına farklı bir boyut kazandıracak.

Koaksiyel Telsiz Anten Kabloları

1-İç İletken
Merkez iletken,bakır,kalay yada gümüş kaplı bakır,bakır kaplı çelik, bakır kaplı alüminyum olabilir. Kalay yada gümüş kaplı iletken rahat lehimlenebilir ve korozyona karşlı dirençlidir.
Bakır kaplı çelik telden iletken 50MHz’den daha yüksek frekanslarda kullanılır ve kabloya dayanıklılık ve fiyat avantajı kazandırır.

2-Yalıtkan
Yalıtım yada dielektrik malzemesi iletkenler arasında koruyucu-ayırıcı olarak kullanılır. Genel olarak kullanılan malzemeler PE, PR FEP ve PTFE’dir.
PE ve PP daha düşük frekans ve sıcaklıklarda kullanım içindir.(PE=85°C,PP=105°C) .FEP ve PTFE ise daha yüksek frekans ve sıcaklıklar içindir.(+200°C)

3-Dış İletken
Dış iletken tipik olarak bir bakır örgüden, alüminyum bant+bakır örgüden ,bakır bant+ bakır örgüden oluşur.
Yüksek frekanslarda zayıflamayı düşürmek için Alüminyum ve Bakır bant ile birlikte bakır örgü önerilir.

4-Kaplama
Dış kılıf malzemeleri dış etkilerden koruma amaçlıdır, PVC, PE, FEP olabilir.

Elektriksel Özellikleri
1) KARAKTERİSTİK EMPEDANS
Coaxial kabloların en genel elektriksel özelliği karakteristik empedanstır. Uzunluğa bağlı değildir.Kablo boyutları ve yalıtkan malzemeye bağlıdır. Ohm olarak ifade edilir. Coaxial kablolar genelde 50 ohm, 75 ohm ,93 ohm olarak yapılandırılır.

2) KAPASİTE (pF/m)
Yalıtım malzemesinin biriktirdiği elektrik enerjisi olup, iletken, yalıtım ve yalıtım malzemesinin dielektrik sabitine bağlıdır. Yüksek değerli kapasite genelde kötü niteliklidir.

3) YAYILMA HIZI
Kablonun yayılma hızı; kablo içindeki sinyalin hızının ışık hızına oranıdır.
Örneğin Yekpare (solid) PE yalıtımlı kabloda yayılma hızı % 66 iken Köpük PE de % 87’ye kadar yükselir. Bu özellik gecikme olarakta gösterilebilir .

4) ZAYIFLAMA (dB/100mt)
Zayıflama normal sinyal hızının kablo içerisinde azalmasıdır. Bu kablonun yapısına, frekansına ve uzunluğuna bağlıdır. En çok iç iletkenin DC direnci ve yalıtım malzemesinin etkilenir, Sıcaklığın artması da zayıflamayı arttırır.

5) GERİ DÖNÜŞ KAYBI (YANSIMA KAYBI)(RL-RETURN LOSS)
Kablo boyutları,yalıtkan malzemenin kalitesi ve kablonun döşenmesi sırasındaki hatalar karakteristik empedansı etkiler. Her düzensizlik ve hata yansımalara sebep olur.
Geri dönüş kaybı çıkış sinyali ile yansıyan sinyalin arasındaki orandır.

Düşük kayıplı RF Anten kablolarına örnek olarak Andrew Heliax, RG214 veya RG214 verilebilir, kullanılacak frekans, çıkış gücü ve mesafeye göre çap ve izolasyon parametreleri seçilmelidir. http://www.standard.com.tr/  adresinden RF Anten kablolarını satın alabilir veya danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

GPS

GPS, Uydu tabanlı telsiz navigasyon sistemidir

Global Positioning System= Küresel Konum Belirleme Sistemi

GPS, Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmeyi mümkün kılar. GPS alıcısı size yeryüzünde nerede hangi konumda olduğunuzu söyleyebilir. Bu sistem, ABD savunma bölümüne ait, yörüngede sürekli olarak dönen 24 uydudan oluşur. Bu uydular çok düşük güçlü radyo sinyalleri yayarlar. Avrupa Birliği Amerikanın GPS Sistemine alternatif oluşturması amacıyla Galileo Uydu konumlandırma sistemini kurmaktadır.

Hemen her yerde 365 gün 24 saat çalışabilirler. Hava şartları kötü olduğunda (tipi, yoğun sis gibi) hatta okyanusun ortasında referans noktanız olmadığı zaman bile çalışabilirler.
Sadece yoğun ağaçların, yoğun binaların olduğu kapalı alanlarda ya da su altı gibi uydu sinyallerinin alınmasının güç olduğu yerlerde, sinyallerin dolayısıyla GPS cihazının performansı düşebilir. Bu cihazlar hedef noktanızı, bu noktaya göre konumunuzu, ne kadar uzaklıkta olduğunuzu ve oraya nasıl gidebileceğinizi gösterirler.

Kullanım Alanları : GPS’ in karada, havada ve denizde birçok kullanım alanı vardır. GPS ile bulunduğunuz yerleri işaretleme ve belirlediğiniz noktaya geri dönme imkanını elde edebilirsiniz. GPS, kapalı alanlar ve su altı gibi sinyallerin alınmasının güçleştiği yerler dışında dünya üzerinde her yerde çalışır. GPS sistemi temel olarak 1,575 MHz bandını kullanmaktadır. En popüler GPS chip üreticisi SIRF’dir, SIRF işlemcili GPS alıcıları her geçen gün daha hızlı ve kararlı çalışmakta, kompakt bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar bir çok cihazın içine kolaylıkla konulabileck kadar az enerji sarf eden ve kompakt hale gelmektedir. Sayısal ve analog telsiz cihazlarına entegre GPS alıcıları ilave edilmekte ve telsiz şebekeleri üzerinden kişi veya araç takibi yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için. www.nevadaport.com

Telsiz Modem

Düşük hızlarda ( 2400 – 19200 bps ) veri haberleşmesi için kullanılan Telsiz Modemler ( Radio Modem ) yeni nesil telsiz cihazlarında standard yazılım ve donanımlarla birlikte gelmektedir, sayısal sistemlerde haberleşmenin sayısal yapılması bu tür cihazlarda radio modem özelliği için herhangi bir ilave donanıma gerek duyulmamaktadır. Detaylı bilgiler için www.nevada.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

SCADA Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition – Yönetimsel Kontrol ve Veri Edinme)

Scada ( Supervisory Control And Data Acquisition – Yönetimsel Kontrol ve Veri Edinme )  Entegre ve Entegre olmayan bir yapının uzaktan gözlenmesi ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bir arada yerine getiren elektronik sistem ve teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Scada sistemler gerçek zamanlı veya gerçek zamana çok yakın veri elde edilmesi ve bu verilere ve senaryolara uygun kontrol sağlanması temeline dayalıdır.  Eş zamanlı elde edilen verilerin bir birleri ile olan ilişkileri ve etkilenme şekillerine göre Scada sistemler lokal ve geniş saha olarak tasarlanıp Tek bir merkezden veya bir çok merkezden yetki seviyelerine göre yönetilebilir.