Telsiz Neden Gerekli ?

Telsizler çeşitli endüstrilerde ve ortamlarda iş güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunlar iletişim, koordinasyon ve acil durum müdahalesi için önemli bir araçtır ve güvenliği aşağıdaki yollarla artırmaya yardımcı olur:

Acil Durum İletişimi: Telsizler acil durumlarda doğrudan ve anında frekans üzerinden iletişim sağlar. Çalışanlar hızlı bir şekilde yardım çağırabilir, kazaları bildirebilir ve yardım talep edebilir, böylece kritik olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilebilir.

Gerçek Zamanlı Koordinasyon: İnşaat, imalat ve lojistik gibi sektörlerde faaliyetlerin koordine edilmesi, ekipman ve makinelerin güvenli bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerçek zamanlı iletişim hayati öneme sahiptir.

Güvenlik Uyarıları: Telsizler, güvenlik uyarılarının ve önemli bilgilerin tüm çalışanlara aynı anda yayılmasını sağlar. Bu, özellikle tehlikelerin veya değişen koşulların hızlı bir şekilde iletilmesinin gerekli olduğu durumlarda değerlidir.

Grup İletişimi: Telsizler grup iletişimini destekleyerek amirlerin ve ekip liderlerinin aynı anda birden fazla çalışana hitap etmesine olanak tanır. Bu özellikle talimatların yayınlanması, güncellemelerin sağlanması veya güvenlik protokollerinin tartışılması için faydalıdır.

Eller Serbest Seçenekleri: Telsizler, kulaklık ve mikrofon gibi eller serbest aksesuarlarla birlikte kullanılarak çalışanların telsizi tutmalarına gerek kalmadan iletişim kurmalarına olanak sağlanır. Bu özellik, görevler için ellerin serbest kalması gereken durumlarda gereklidir.

Uzaktan İzleme: GPS veya konum izleme yetenekleriyle donatılmış telsizler, amirlerin ve güvenlik personelinin işçilerin nerede olduğunu izlemesine, güvenliklerinin sağlanmasına ve acil durumlarda yerlerinin hızla tespit edilmesine olanak tanır.

Gürültü Azaltma: Bazı telsizler, gürültülü endüstriyel ortamlarda bile net iletişime olanak tanıyacak şekilde arka plan gürültüsünü ve paraziti en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Ortamlar: Patlama veya tehlikeli maddelere maruz kalma riskinin olduğu endüstrilerde, yanıcı maddeleri ateşleyebilecek kıvılcımları veya elektrik arklarını önlemek için kendinden emniyetli (örneğin ATEX) sertifikalı telsizler kullanılır.

Uyumluluk: Pek çok sektörde, güvenlik amacıyla telsizlerin kullanımını zorunlu kılan düzenlemeler ve standartlar vardır. Bu düzenlemelere uygunluk, güvenlik protokollerinin takip edilmesini sağlar.

Eğitim ve Öğretim: Telsizler, güvenlik eğitimi ve tatbikatlarının bir parçası olarak kullanılabilir ve çalışanların acil durum prosedürlerini uygulamalarına ve radyo iletişim protokollerine aşina olmalarına olanak tanır.

Özetle, telsizler birçok endüstride iş güvenliği protokollerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Etkili iletişimi, acil durumlara hızlı müdahaleyi ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasını kolaylaştırarak sonuçta çalışanların refahının korunmasına ve çeşitli iş görevleriyle ilişkili risklerin azaltılmasına yardımcı olurlar.

Pilli telsiz olarak bilinen lisans gerektirmeyen PMR446 telsiz cihazları kısa mesafe haberleşme için tercih edilebilir.

Telsiz Sistemleri ve Telsiz Servis Tanımları

Telsiz Sistemleri ve Servis Tanımları

1.Sabit Servisler (FIXED) : Tanımlanan belirli noktalar arasındaki radyokomünikasyondur. (Örnek: Radyolinkler)

2.Mobil Servisler (Mobile Service): Hareketli (mobil) istasyonlar ile sabit veya mobil istasyonlar arasındaki haberleşmedir.

3. Kara Mobil Servisleri (Land Mobile Service): Bir mobil servisin sabit istasyon ile kara mobil istasyonları arasındaki veya kara mobil istasyonlar arasındaki haberleşmesidir.

4.Kara Mobil Uydu Servisi (Land Mobile Satellite Service): Karadaki mobil uydu yer istasyonları arasındaki haberleşme servisidir.

5. Yayın (RD-TV) Servisleri (Broadcasting Service): Ses ve Görüntü (Radyo ve Televizyon) transmisyonu amaçlı haberleşme servisleridir.

6.Yayın Amaçlı Uydu Servisleri (Broadcasting Satellite Service): Ses ve Görüntü transmisyonunu uydu istasyonları ile aktarmayı içeren haberleşme servisleridir.

7.Radar Servisleri (Radiodetermination Service): Radar amaçlı radyokomünikasyon servisleridir.

8.Radar Uydu Servisleri (Radiodetermination Satellite Service): Bir veya daha çok uzay (uydu) istasyonu içeren radar servisleridir.

9. Yer Belirleme Servisi (Raiolocation Service): Radar servisleri içinde yer belirleme sistemlerini içeren servislerdir.

10.Meteorolojik Yardımcı Servisler (Meteorological Aids Service): Meteorolojik araştırma (gözlemsel ve tahmin amaçlı) amaçlı servislerdir.

11.Meteorolojik Uydu Servisleri (Meteorological Satellite Service): Meteorolojik araştırma amaçlı uydu sistemleridir.

12. Standart Frekans Ve Zaman Sinyal Servisi (Standard Frequency and Time Signal Service ): Bilimsel,Teknik ve diğer araştırmalardaki telsiz haberleşmelerinde kullanılan standart bir frekansta belirli zamanlarda yapılan haberleşme servisidir.

13.Standart Frekans Ve Zaman Sinyal-Uydu Servisi (Standard Frequency and Time Signal Service ) : Bilimsel,Teknik ve diğer araştırmalardaki telsiz haberleşmelerinde kullanılan ve uydu sistemleri ile yapılan standart bir frekanslardaki belirli zamanlarda yayın yapılan haberleşme servisidir.

14. Uzay Araştırma Servisleri (Space Research Service): Uzaydaki objeleri araştırma amaçlı ve uzay araçları ile ilgili haberleşme servisleridir.

15.Amatör Servisler (Amateur Service): Amatör maksatlı kullanımları içerir.

16. Amatör Uydu Servisleri (Amateur Satellite Sevice): Amatör hizmetli uydu istasyonlarının haberleşmeleridir.

17. Radyo Astoronomi Servisleri (Radio Astoronomy Service): Astoronomi maksatlı haberleşmeleri içerir.

18. Güvenlik Servisleri (Safety Service): İnsan emniyeti ve güvenliği maksatlı kullanılan servislerdir.

19. Özel Servisler (Special Service): Herhangi bir servislerde tanımlanmayan ve genelde özel amaçlı tasarlanan servislerdir.

20. SCADA: SCADA terimi, İngilizcede Supervisory Control And Data Acquisition kelimlerinin baş harflerinden oluşan, Merkezi Yönetim, Denetleme ve Bilgi Toplama sistemidir. SCADA, coğrafik olarak geniş bir alana yayılmış cihazların (trafo,kesici,ayırıcı,pompa,vana vb.), bir merkezden bilgisayar aracılığı ile denetlenmesini, izlenmesini ve bir mantık içerisinde işletilmesini sağlayan sistemlere verilen genel addır. SCADA sistemleri işletmelere, genel giderleri açısından çok büyük tasarruflar sağlamaktadır, son derece hızlı ve verimli merkezi denetim olanakları sunmaktadır.

21. PAGİNG: Bir baz istasyonundan, sabit alıcılara veya hareketli alıcılara, ton, sesli-ton, dokunsal (tactile), optik okuma çıktısı gibi yollarla bilgi transferi sağlayan tek veya çift yönlü radyokomünikasyon sistemidir.

22. TRUNK: Trunk Telsiz Sistemi, bir grup kanalın birçok kullanıcı grubu tarafından paylaşılması esasına dayanır. Kullanıcıya frekans kanal tahsisi sistem tarafından yapılır bu nedenle kullanıcıların kanal seçmeleri söz konusu değildir.

23.COMMUNİTY REPEATER(Ortak Kullanımlı Role): Bu sistem, bir röle cihazının (röle frekansının) birden fazla kullanıcı grubu tarafından ortaklaşa kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Bu sistemde, her kullanıcı grubu diğer kullanıcı gruplarınkinden farklı olan bir CTCSS (Continous Ton Control Signalling System-Devamlı Ton Kontrol Sinyalleme Sistemi) ton frekansına sahiptir. Bu CTCSS ton sinyali sayesinde bir grubun haberleşmesi diğer grup tarafından dinlenmez.

24. GPS: İngilizce, Global Positioning System kelimelerinin kısaltmasıdır. Küresel Yön bulma Sitemi olarak tanımlanır. GPS Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmiş ve işletilmiş olup, uydu bazlı küresel yön bulma sistemidir. Temel olarak sadece askeri savunma kapasitelerini genişletmek için düşünülmüştür, daha sonraları GPS yetenekleri bir çok sivil uygulamalar için son derece yüksek doğrulukla zaman ve yer bilgisi sağlama yönünde genişlemiştir. Basitçe tanımlamak gerekirse, ekvatora eğimi yaklaşık 55o olan 24 uydu altı yörünge yolunda her gün iki defa dünyayı dolaşır. Bu uydular takımı, devamlı olarak, yüksek frekanslarda kodlanmış yön ve zaman bilgisi gönderir. GPS alıcıları, bu uyduları net olarak görecek şekilde yerleştirilmiş antenleri ile bu sinyalleri alır ve yer koordinatlarında pozisyon (yer) belirler.

25. DGPS: İngilizce, Differential Global Positioning System kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu sistem, yüksek performanslı bir GPS’in bilinen bir noktaya yerleştirilmesi ile çalışır. GPS kendi posizyonunu tam olarak bildiği için uydu sinyallerindeki hataları belirleyebilir. Bunu her bir uydudan alınan sinyali kullanarak uyduya olan mesafeyi ölçer. Ölçülen bu mesafeyi GPS’in kendi bilinen pozisyonu kullanılarak hesaplanan gerçek mesafeyle karşılaştırır. Ölçülen ve hesaplanan mesafeler arasındaki fark toplam hatayı verir. İzlenen her bir uydu için hata verileri bir düzeltme mesajına dönüştürülerek tüm GPS kullanıcılara gönderilir. Bu diferansiyel hesaplamalar GPS hesaplamalarına uygulanır ve böylece uydu sinyal hatalarının bir çoğu yok edilir ve doğruluk oranı yükseltilir.

26.GSM: GSM sözcüğü, Türkçe anlamı “Küresel Mobil İletişim Sistemi” anlamına gelen İngilizce, Global System For Mobile Communications tanımlamasının baş harflerinden oluşmuştur. Çoklama işlemleri için TDMA (Time Division Multiple Access ) teknikleri ve 900 MHz civarında bir transmisyon bandı kullanan tamamen sayısal hücresel şebekedir.

27. RadioLAN: RadioLAN, kişisel bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, çalışma ağları, sunucular, yazıcılar ve diğer şebeke bağlantılı ekipmanları arasında esnek yerel haberleşme sağlamak üzere dizayn edilmiş telsiz yerel alan şebekesidir. Genel olarak 5,2-5,3 GHz frekans civarında çalışırlar.

28. HiperLAN: HiperLAN genel olarak Avrupa ülkelerinde kullanılan telsiz yerel alan şebeke (WLAN) haberleşme standartlarının bir kümesidir. HiperLAN/1 ve HiperLAN/2 olmak üzere 2 çeşidi vardır. Her ikisi de Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. HiperLAN/1 radyo frekans (RF) spektrumunun 5 GHz bölgesinde 20 Mbps’a kadar haberleşme imkanı sağlar. HiperLAN/2 aynı frekans bölgesinde 54 Mbps’a kadar haberleşme imkanı sağlar. Ayrıca HiperLAN/2 sistemleri 3G teknolojisi ile de uyumludur.

29. Ses Yayını: Daha çok küçük yerleşim yerlerinde resmi kamu kurum ve kuruluşlarınca halka bilgi verme , duyuru yapma vb. amaçlarla yapılan telsiz tek yönlü haberleşme sistemleridir.

Hytera, İngiltere Mahkemesinde Dondurma Kararı Üzerine Motorola Çözümlerine Karşı Temyizi Kazandı

Hytera, İngiltere Mahkemesinde Dondurma Kararı Üzerine Motorola Çözümlerine Karşı Temyizi Kazandı.

11 Ocak 2021’de İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi (Hukuk Dairesi), Nisan 2020’de İngiltere ve Galler Yüksek Adalet Divanı’nda (Ticari Mahkeme) verilen kararları iptal etti ve Motorola Solutions tarafından Hytera’ya karşı Birleşik Krallık’taki yan kuruluşuna uygulanan dondurma emrini tamamen reddetti. Ayrıca Temyiz mahkemesince, Motorola’nın Yüksek Mahkemeye itiraz etme izni başvurusunu reddine ve Motorola’nın Hytera’nın temyiz masraflarını ve yargılamanın geri kalanını ve ayrıca temyiz mahkemesi kararıyla belirlenen diğer masrafları ödemesi emredildi.

Entel, yeni MED / 5.20 Deniz Fire fighter Standardını ilk karşılayan marka

Entel, yeni MED Fire fighter Standard’ı ilk karşıladı

Uluslararası Sınıflandırma Dernekleri Birliği’nin (IACS) tavsiyelerine dayanarak ve AB tarafından onaylanan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), gereksinimleri yeniden yorumladı ve ATEX IIB’yi, tüm yeni AB bayraklı gemilerdeki İtfaiyeci Telsizleri için minimum yeni standart olarak belirledi.

3 Ekim 2022 tarihinden itibaren, yalnızca Wheelmark onaylı İtfaiyeci Telsizleri, yeni Deniz Ekipmanı Direktifi (MED) standardına uyacak ve tüm ekipmanın, aşırı koşullarda ve hayati tehlike oluşturan durumlarda can ve varlıkların korunması için uygun olmasını sağlama gerekliliğini karşılayacaktır.

Ticari sınıf denizcilik yerleşik iletişim tasarım ve üretiminde pazar lideri olan Entel, yeni bir MED uyumlu telsiz yelpazesi sunan ilk firma olacak. Entel’in sınıfının lideri ayırt edici kırmızı gövdeli DTEx Serisi İtfaiyeci Telsizleri ATEX IIB’de mevcuttur ve daha sıkı bir gaz oranı gerektiren gemiler için bir ATEX IIC çeşidi de bulunmaktadır.

Entel DTEx Serisi İtfaiyeci Telsizleri, hem VHF hem de UHF model varyantlarında, ileriye dönük uyumluluk sağlamak ve sürekli uyum sağlamak için Nisan 2020’den itibaren sunulacaktır. UHF varyantı, analog radyolara kıyasla önemli ölçüde daha iyi ses, daha uzun menzil ve daha uzun pil ömrü sağlayan Dijital modu da destekler.

Entel Genel Müdürü Metin Pallenberg; “Acil bir durumda, hayatlar tehlikede olduğunda itfaiyeciler iletişimlerine güvenebilmeli, Entel dünyanın en zorlu uygulamaları için pazar lideri teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.”

Standart olarak, DTEx İtfaiyeci Telsizleri, yüksek görünürlüklü OLED ekrana, eldivenli elle kullanım için tasarlanmış yüksek torklu ergonomik kontrollere ve endüstri lideri IP68 2m 4 saat dalgıç derecesine sahiptir. Entel ayrıca, İtfaiyeciler için en popüler olan Draegor BA dahil olmak üzere kapsamlı bir aksesuar yelpazesi sunar; ortam gürültüsünü ortadan kaldıran CXR kemik iletimli boğaz ve kafatası mikrofonları, DTEx’in her seferinde ilk seferde anlaşılır iletişim sağlayan konuşma uyarlama teknolojisi ile daha da geliştirilmiştir.

AB Deniz Ekipmanı Direktifinde Kabulü

Deniz Ekipmanı Direktifi (MED) 2014/90 / EU için Uygulama Yönetmeliği (IR) 2019/1397’nin en son sürümünde, itfaiyecilerin iki yönlü telsiz telefon aparatı yeni bir öğe olarak MED / 5.20 olarak dahil edilmiştir. Buna dayanarak, 3 Ekim 2019 tarihinden itibaren kurulumlar için MED onaylı DT Serisi Tekerlek işaretli telsizler kabul edildi.

AB, MED’de itfaiyeci telsizini benimseyerek, bu telsizlerin gemide güvenliğin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Sonuç olarak, bu radyolar Radyo Ekipmanı Direktifinden (RED) MED’e taşınır. Teknik olarak bu yönerge değişikliği, halihazırda gemide bulunan Entel RED onaylı Fire Fighter telsizlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmez.

FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 30608  YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı, 36 ncı, 37 nci ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

b) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

c) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ç) Teknik Ölçütler: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan muafiyetin sağlanması için telsiz cihaz ve sistemlerinin sağlaması gereken ölçütleri içeren ve Kurum tarafından belirlenerek Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütleri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Teknik Ölçütler

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Teknik Ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaftır. Muafiyet, Teknik Ölçütlere uygunluğun kaybıyla sona erer.

(2) Birinci fıkradaki muafiyet, söz konusu telsiz cihaz ve sistemlere yönelik olarak; yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamaz ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmez.

(3) Birinci fıkradaki muafiyet kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep etmeden kullanılmak zorundadır. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar bu fıkradaki yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.

(4) Telsiz cihaz ve sistemlerinin Teknik Ölçütler dışında kullanılmak istenmesi durumunda, telsiz kurma ve kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili için Kuruma başvurulur.

Teknik ölçütler

MADDE 6 – (1) Teknik Ölçütler Kurum tarafından belirlenerek Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanır; teknolojik gelişmeler, ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Telsiz cihaz ve sistemlerinin bu Yönetmelikte belirlenen muafiyet kapsamı dışında ve mevzuata aykırı biçimde kullanılması durumunda; ihlalde bulunanlar hakkında, Kanunun 63 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ve ilgili diğer mevzuat uyarınca işlem tesis edilir.

Atıflar

MADDE 8 – (1) Diğer mevzuatta 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmeliğe, 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğine ve 8/3/1986 tarihli ve 19041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılmaya devam edilir.

(2) İptal edilmiş sayılan ruhsatnamelere ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(3) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak Teknik Ölçütlerde belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Tüm Telsiz Markaları – Tüm Telsiz Modelleri ve Aksesuarları

Radio Prices

TÜM TELSİZ MARKA VE MODELLERİ – TELSİZ FİYATLARI ON-LINE BURADA

www.standard.com.tr

Güncel Telsiz Modellerini On-Line Alabilirsiniz…

Telsiz Kulaklık Mikrofon Setleri, Bataryalar, Şarj Cihazları, Anten, Kısa Anten, Yüksek Performanslı Anten, Şarj Adaptörleri.

Tüm Türkiye’de Yaygın Satış ve Servis Ağı ile Hizmetinizde.

Profesyonel Su Geçirmez IP 68, ATEX Intrinsically Safe Petrokimya, Maden ve Muhtemel Patlayıcı ortamlarda kullanılabilen telsiz serisi ENTEL UK yeni modelleri ile Türkiye’de…

El Telsizi Özellikleri ve Kıyas yapabileceğiniz modeller.

www.standard.com.tr

Motorola Solutions, Hytera’ya Karşı Ticari Gizli Hırsızlık ve Telif Hakkı İhlali Davalarını Kazandı

Motorola Solutions, Hytera’ya Karşı Ticari Gizli Hırsızlık ve Telif Hakkı İhlali Davalarını Kazandı
Karar, Hytera’nın Motorola Solutions’ın Hytera’ya karşı küresel davalarını doğrulayarak yasadışı ticari gizli hırsızlığı ve telif hakkı ihlaliyle meşgul olduğunu doğruladı

Jüri Hytera’nın Motorola Solutions’a 764,6 milyon dolarlık tazminat ve cezai tazminat ödemesine hükmetti.

Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) bugün Illinois Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde bir jüri ticari sır hırsızlığı ve telif hakkı ihlali konusunda Motorola Çözümleri lehine karar verdiğini açıkladı Shenzhen, Çin’in Hytera Communications Corporation Limited’e (SHE: 002583) karşı dava; Hytera America, Inc. .; ve Hytera Communications America (Batı), Inc. (topluca “Hytera”). Bu kararla bağlantılı olarak jüri, Motorola Solutions’a 345,8 milyon dolar telafi edici hasar ve 418,8 milyon dolar cezai zarar verdi; toplam 764,6 milyon dolar. Motorola Solutions, istediği maksimum miktara verildi. Bu kararı takiben şirket, Hytera’nın Motorola Solutions’ın çalınan ticari sırlarını daha fazla kötüye kullanmasını ve telif haklarını ihlal etmesini önleyen dünya çapında bir ihtiyati tedbir arayacak.

Motorola Solutions başkanı ve CEO’su Greg Brown, “Bugünün kararı şirketimiz için muazzam bir zafer” dedi. “Motorola Solutions, dünya çapındaki müşterilerimize öncü ve faydalı teknoloji getirmek için her zaman araştırma ve geliştirmeye önemli ölçüde yatırım yapmıştır. Aksine, Hytera dünya standartlarında mühendislerimizin sıkı çalışmasından ve yeniliğinden faydalanıyordu. Jüri kararı, ticari sırların ve kaynak kodunun çalınmasına müsamaha gösterilmeyeceğini kesin olarak onaylayarak Hytera’ya karşı küresel davamızı doğrulamaktadır. ”

Genel olarak Mark Hacker, “Dünyanın dört bir yanındaki diğer yargı bölgelerinde olduğu gibi, ABD’nin Kuzey Illinois Bölgesi Bölge Mahkemesindeki jüri Hytera’nın Motorola Solutions’ın fikri mülkiyetini kötüye kullanarak ve ihlal ederek kanunu kasıtlı olarak ihlal ettiğini tespit ettiğine sevindik” dedi. danışman ve baş idari görevli, Motorola Solutions. “Değerli fikri mülkiyetimizi savunmaya ve müşterilerimiz için olağanüstü ürünler ve çözümler sunmaya devam ederken Hytera’nın aldatıcı ve yasadışı eylemlerinden dolayı cezalandırılmasını sağlamaya kararlıyız.”

Daha önce duyurulduğu gibi, başlangıçta 14 Mart 2017’de yapılan ticari sır hırsızlığı şikayeti, Hytera’nın iki yönlü telsiz ve tekrarlayıcılarının çalınan Motorola Solutions ticari sırlarını kullandığını iddia etti. Şirket, 30 Temmuz 2018’de şikayetini, Hytera’nın Motorola Solutions’ın kaynak kodunu ABD telif hakkı yasalarını ihlal eden Hytera ürünlerinde kullanılan kaynak koduna yasa dışı bir şekilde kopyaladığını iddia ederek telif hakkı ihlali iddialarını içerecek şekilde değiştirdi. Denemede sunulan kanıtlar, Hytera’nın 10.000’den fazla Motorola Solutions gizli belgesini, milyonlarca Motorola Solutions’ın son derece gizli kaynak kodunu çaldığını ve tespit edilmesini önlemek için çalınmasını gizlemek için adımlar attığını gösterdi. Dikkat çekici bir şekilde, yargılamadan önceki yıllarda sürekli olarak herhangi bir yanlışlık yapmayı reddettikten sonra Hytera, deneme sırasında aslında binlerce Motorola Solutions gizli belgesine sahip olduğunu ve bugün bile bazı ürünlerinin hala çalıntı Motorola Çözümleri kaynak kodu içerdiğini itiraf etti.

Bugünkü karar, Motorola Solutions’ın Illinois Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde bekleyen ve 2020’nin sonlarında veya 2021’in başlarında yargılamaya devam etmesi beklenen Hytera’ya karşı olan patent ihlali davasından ayrı iddialarla ilgilidir. Bu dava Hytera’nın iki yönlü telsizler, tekrarlayıcılar ve dağıtım sistemleri Motorola Solutions’a ait yedi patenti ihlal ediyor ve Hytera’nın “yeniden tasarlanmış” i-Serisi ürünleri bu patentlerden en az dördünü ihlal ediyor. Bunlar ABD Patentleri No. 6,591,111; 7.369.869; 7.729.701; 8.032.169; 8.116.284; 8.279.991; ve 9,099,972’de açıklanmaktadır. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) daha önce Hytera’nın iki yönlü telsizlerinin ve tekrarlayıcılarının bu patentlerden dördünü ihlal ettiğini ve ABD Hytera’daki belirli Hytera ürünlerinin ithalatını ve satışını yasaklayan dışlama emirleri vermişti.

İleriye dönük ifadeler

Bu basın bülteni, Motorola Solutions, Inc. tarafından yapılan davaya ilişkin beklentiler ve başarılı olması durumunda olası sonuçlar ile ilgili beyanları içeren bazı ileriye dönük beyanlar içermektedir. Doğası gereği, ileriye dönük beyanlar risk ve belirsizlik içerir, çünkü gelecekteki olaylarla ilgilidir ve gelecekteki olaylarda oluşabilecek veya oluşabilecek koşullara bağlıdır.

Reuters 14.02.2020

Motorola Eski Distribütörü ve Rakibi Çinli Telsiz Sistemleri Üreticisi Hytera’yı Fikri Mülkiyetlerini Çalmakla Suçladı

Motorola eski distribütörü ve rakibi Çinli Telsiz Sistemleri Üreticisi Hytera’yı fikri mülkiyetlerini çalmakla suçladı.

Kamu çalışanlarının Kaliforniya orman yangınlarıyla baş etmelerine yardımcı olmak için kritik olan telsiz teknolojisi, kurumsal casusluk yapmakla suçlanan Çinli bir firmaya karşı bir Amerikan ikonik markasının açtığı davanın merkezinde yer alıyor.

Motorola Solutions Inc., Şikago’daki federal bir jüriden Çinli rakip Hytera Communications Corp.’a, kamu görevlileri, inşaat ekipleri tarafından kullanılan iki yönlü telsizlerle ilgili bilgi çalındığını iddia ettikleri için yüz milyonlarca dolar tazminat ödemesini emretti. , okul yetkilileri ve diğerleri.

Dava, Çinli bir şirketi fikir çalmakla veya Çin’in komünist liderleri adına hareket etmekle suçlayan bir Amerikan şirketinin son örneğidir. Huawei Technologies Co., T-Mobile US Inc.’den telefon testi bilgilerini çaldığı için suçlanıyor.

Fikri mülkiyet hırsızlığıyla ilgili şikayetler Başkan Donald Trump’ın Çin ile olan ticaret savaşında kilit bir konu olmuştur. Kongre, Savunma Bakanlığı’nın Huawei ve Hytera da dahil olmak üzere Çinli şirketlerin bileşenlerini kullanmasına sınır koydu.

Şikago merkezli Motorola Solutions, eski distribütörü Hytera’nın, teknoloji çalma ve dijital radyo pazarında rekabet etme planının bir parçası olarak işçileri işe aldığını iddia ediyor. Sistemler Kaliforniya’daki yangın söndürme yangınları veya radyo kulelerinin düzgün çalışmadığı diğer felaketler gibi zorlu durumlarda bile iki yönlü iletişim sağlar.

Motorola Çözümler Genel Danışmanı Mark Hacker, “Hytera’nın yasa dışı eylemlerinin haksız bir oyun alanı yarattığına ve endüstrinin yenilik yapma yeteneğini tehdit ettiğine , sonuçta müşterilere zarar verdiğine inanıyoruz” dedi.

Hytera da Motorola Solutions’ı rekabet gücünü bozmak için üstün pazar gücünü kötüye kullanmakla suçladı ve büyük şirkete karşı bekleyen bir antitröst davası açtı.

Şirket, “Hytera sadece yeniliğe dayalı adil bir rekabet arayışındayken, Motorola Solutions yalnızca radyo bayilerini zorlamaya çalışıyor, radyo bayilerini rakiplerin ürünlerini düşürmeye, bayilerimize ve müşterilerimize bariz yanlış bilgi vermeye e-posta göndermeye kadar her şeyi yapıyor” dedi.

Anlaşmazlık, itfaiyeciler ve polis tarafından kullanılanlar değil, piyasada bulunan diğer telsizler üzerindedir.

1993 yılında kurulan Hytera, 2001 yılında kadar kendi analog telsizlerini satmaya başlamadan önce Motorola ürünlerinin distribütörüdür. Motorola Solutions’a göre analog ürünler, dijital teknolojiye geçiş yapmak zorunda kalan işletmeler tarafından kullanılan telsiz sistemleri ile ilgili ABD Federal İletişim Komisyonu yönetmeliği ile “yok olma ile karşı karşıya kaldı”.

Dijital Telsiz
Motorola Solutions, 2006 yılında eller serbest iletişim, konum işlevselliği, yalnız çalışan işçi için acil durum alarmları ve bir telefon kullanıcısını bir grup telsiz kullanıcısına bağlayabilme gibi özellikleriyle dijital telsiz çözümlerini 2006 yılında tanıttı.

2008 yılında Hytera, şirketin Malezya tesisinde çalışan üç Motorola Solutions mühendisini işe aldı. Hytera, bu üç erkek çalışanın dava açıldıktan sonra binlerce sayfa dahili Motorola Solutions belgesi indirdiğini bilmediğini iddia ediyor. Adamlar geçen yıl Hytera’dan ayrıldılar.

Hytera, Motorola Solutions’un çalındığı söylenen sırların kamuya açık olduğunu ve Dijital Mobil Radyo standardının sadece bir parçası olduğunu söyledi. Hytera, belirli kaynak kodu satırlarının kopyalandığını kabul etti, ancak çok az olduğunu ve bir ihlale neden olmadığını söyledi.

Üç hafta
Çinli şirket, Hytera’nın telsizlerinin ilk kez 2010 yılında yayınlanmasından bu yana, Motorola Solutions’un ticari sır iddialarına uymak için çok uzun süre beklediğini söyledi. Motorola Solutions, 2017’de ne olduğunu anladığında dava açtığını söyledi.

Bölge Hakimi Charles Norgle’dan önceki duruşmanın en az üç hafta sürmesi bekleniyor.

Çin hükümeti, Asya ülkesini teknolojide küresel bir lider haline getirme çabalarına odaklandı ve kilit endüstrilerde milyarlarca dolar yatırım yaptı. Son iki ABD idaresi, Çin şirketlerini bu hedeflere ulaşmak için Amerikan ve Avrupa fikirlerini çalmaya teşvik ettiğini söyledi.

Motorola Solutions ve Hytera arasındaki mücadele, ABD, Çin, Almanya ve Avustralya’daki yasal davalarla dünyayı kapsıyor. Motorola Solutions, mevcut modelleri etkilemese de, bazı Hytera telsizlerinin ithalatının sınırlı olmasını sağlayan bir dava kazandı.

Dava, Motorola Solutions Inc. / Hytera Communications Corp., 17-1973, ABD Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi (Chicago).

Bloomberg
06 KASIM 2019